Minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte is niet tevreden over de gedaalde stiptheid van de treinen. De CD&V-minister vraagt dat de NMBS-Groep er alles aan doet om de stiptheid te verbeteren en om van stiptheid een topprioriteit te maken.
De stiptheid van de treinen zakte in 2007 tot 89,2 pct, het op één na slechtste resultaat in tien jaar.

Minister Vervotte is niet opgezet met de cijfers. "Ondanks de geleverde inspanningen zijn deze cijfers niet goed. We moeten de problemen onder ogen zien", luidt het. Zij wil dat de NMBS-Groep al het mogelijke doet om de stiptheid te verbeteren.

Vervotte wil dat de stiptheid ook een belangrijk element wordt in de nog af te sluiten beheersovereenkomsten met de NMBS-Groep. Het is haar bedoeling om daarin duidelijke afspraken te maken over een stiptheidsdoelstelling die wordt gekoppeld aan het tariefbeleid, over het informeren van de reizigers en over de gehanteerde meetmethode.

Ook het fenomeen van de afgeschafte treinen moet besproken worden. Uit de cijfers blijkt dat het aantal afgeschafte treinen in 2007 bijna verdubbelde (van 8.801 in 2006 tot 15.849 in 2007). "Die afgeschafte treinen worden momenteel niet opgenomen in de stiptheidscijfers, maar hebben wel een impact op de vertraging van de reiziger, aldus Vervotte.