Veroordeelden die door de strafuitvoeringsrechtbanken voorwaardelijk in vrijheid werden gesteld, zullen voortaan systematisch door de politiediensten worden gecontroleerd.
Dit engagement van de politiediensten wordt opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan, zegt minister van Justitie, Jo Vandeurzen (CD&V).

De politionele controles zullen ook van toepassing zijn op probatiemaatregelen (strafuitstel of -opschorting onder voorwaarden) en op de naleving van de vrijlating onder voorwaarden van mensen die aangehouden zijn in afwachting van hun proces.

Volgens de huidige wetgeving zijn de parketten belast met de controle op de veroordeelden, maar in de praktijk blijft dit beperkt tot plaatselijke initiatieven van parketten. Door de opname van deze opdracht in het Nationaal Veiligheidsplan zal de controle op korte termijn beter gestuurd, gecoördineerd en op te volgen zijn, stelt de minister.