Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft Isabelle Callens aangesteld als directeur van het economisch departement. Ze treedt in dienst op 5 mei.
Isabelle Callens (38) is handelsingenieur en doctor in management. Ze werkte onder meer aan de UCL, de ULB en de universiteit van Luik. Ze was ook aan de slag bij het Planbureau en voerde opdrachten uit voor het United Nations Relief and Works Agency.

Callens zal de acties van de Belgische ondernemingen op gebieden als energie, milieu, duurzame ontwikkeling en vervoer op de voorgrond brengen. Ze zal bovendien het standpunt van de ondernemingen inzake economisch en KMO-beleid ontwikkelen en bijdragen aan de macro-economische studies van het VBO. Tot slot zal ze aandacht besteden aan de promotie van onze ondernemingen in het buitenland.