29 leerlingen van een middelbare school in Bergen hebben dinsdagnamiddag een bloedtest ondergaan. Die kwam er omdat hun leerkracht biologie hen allen bloed afgenomen had met dezelfde naald.
Het gaat om leerlingen van het tweede en derde jaar secundair onderwijs van de Ecole du Futur in Bergen. De resultaten van het bloedonderzoek komen er binnen enkele dagen, maar worden niet vrijgegeven omdat ze onder het beroepsgeheim vallen. Dat laat provincieraadslid Annie Taulet, bevoegd voor Onderwijs, weten.

De leraar wilde het bloed van de leerlingen onder een microscoop onderzoeken. Na elke prik werd de naald ontsmet met alcohol. Een vader van een van de leerlingen bracht de medische inspectie van de Franse Gemeenschap hiervan op de hoogte.

Hoewel het risico op een besmetting miniem is, werd nu toch een bloedtest en een medische analyse uitgevoerd. Dokter Patrick Leleu, verantwoordelijke van de dienst gezondheid op school, zegt dat het risico op HIV- of hepatitis C-besmetting zo goed als onbestaande is. Het risico op besmetting met hepatitis B of klierkoorts is miniem.

Er werd een disciplinair onderzoek gestart tegen de leerkracht. Het provinciaal college zal moeten beslissen of er een sanctie volgt. De leraar in kwestie is met ziekteverlof.