Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) vindt dat er geen nieuwe elementen zijn die toelaten om het niveau van het terreuralarm te wijzigen. Dat zei hij dinsdag in de marge van de Kamercommissie Justitie. De beslissing hierover ligt evenwel niet bij de minister, maar bij het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).
Michel Doomst (CD&V) vroeg de minister of bij een terreurdreiging de bevoegdheden van speurders, parket en onderzoeksrechter uitgebreid konden worden zodat die verdachten langere tijd zouden kunnen verhoren.

Doomst verwees daarbij naar de vrijlating van veertien personen die een ontsnapping zouden hebben voorbereid van Nizar Trabelsi, die vastzit op beschuldiging van terrorisme.

Vandeurzen vindt het echter niet opportuun om de wettelijke mogelijkheden van parket en gerecht te laten afhangen van een beslissing van een niet-gerechterlijke dienst zoals het OCAD.