Gedurende de interim-periode gaat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) voor continuïteit en voor enkele aanpassingen aan regelgeving die voor de ontbinding van het parlement werd goedgekeurd. Dat verklaarde hij dinsdag in de Senaatscommissie Justitie.
Dewael benadrukte de zeer specifieke situatie van de huidige interim-regering. Er is geen regeerprogramma; enkel de verklaring die interim-premier Guy Verhofstadt net voor het kerstreces in het parlement heeft voorgelezen.

Criminaliteit op één

Daarom beperkte Dewael zijn uiteenzetting tot enkele beleidsprioriteiten die kaderen in de voortzetting van wat onder de voorgaande legislatuur gebeurde. Een van die prioriteiten is de aanpassing van het nationaal veiligheidsplan, dat vrijdag wordt voorgelegd aan de Ministerraad. De strijd tegen de criminaliteit blijft het zwaartepunt van het beleid.

Ook wil Dewael de hervorming van de civiele veiligheid, die de vorige regeerperiode werd goedgekeurd maar waarvoor nog heel wat zaken moeten worden geregeld, zoals het statuut van het personeel en de afbakening van de zones.

De liberale minister herinnerde ook aan het engagement van de regering om de meerkost op zich te nemen die de hervorming met zich mee zou brengen voor de steden en gemeenten. Niettemin moet ermee rekening worden gehouden dat sommige gemeenten in het verleden meer inspanningen hebben geleverd en dus niet mogen worden bestraft.

Migratiecijfers 'geruststellend'

Op het vlak van het asiel- en migratiebeleid herhaalde Dewael dat de wet recent werd aangepast om de procedures in te korten. De huidige cijfers zijn geruststellend, dixit de minister, die net als vorige week in de Kamer verklaarde dat hij zich tot nader order aan de wet wil houden en die wil toepassen.

Op terreurvlak benadrukte Dewael dat de dreiging wordt geëvalueerd door gespecialiseerde diensten. 'Wie ben ik om hun evaluatie in vraag te stellen?', voegde hij er aantoe.

Tot slot zei Dewael dat enkele bepalingen van recent goedgekeurde wetten moeten worden aangepast. Hij verwees naar de wet op de bewakingscamera's en op de gemeenschapswachten. Over die laatste tekst meent Dewael dat de overgangsperiode moet worden verlengd. Hij wil ook het toepassingsgebied ervan preciseren via een rondzendbrief.