Wegverkeer fors gestegen in 2006
Foto: belga
Het wegverkeer op de Belgische autosnelwegen is in 2006 met 3,3 procent gestegen. In Vlaanderen is de stijging met 3,79 procent hoger dan in Wallonië, waar het verkeer op de autosnelwegen met 2,43 procent is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
Op de hoofdwegen is de stijging minder groot: 0,6 procent. Hier is de stijging groter in Wallonië (+1,5 procent) dan in Vlaanderen (0,35 procent) en Brussel (0,06 procent).

Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer gaat het om de grootste stijging in het verkeer sinds 1999. 'Ze komt overeen met de groei van socio-economische activiteiten op het einde van grote infrastructuurwerken (ring rond Antwerpen)', legt de FOD uit. Opvallend is dat het verkeer toegenomen is, ondanks de verhoging van de brandstofprijzen.

Ook werd berekend hoeveel voertuigen een Belgische weg gemiddeld zag passeren per minuut. Dat zijn er 1,5. Er zijn wel grote verschillen al naar gelang de plaats en het wegennet. Zo passeren er bijna 52 voertuigen per minuut op de autosnelweg in Antwerpen, tien per minuut op de regionale wegen in Luik en slechts 0,4 per minuut op gemeentelijke wegen in Koksijde.

Gemiddeld hebben de Belgische auto's in 2006 15.024 kilometer afgelegd in ons land.