Farid Bamouhammad en Nizar Trabelsi hebben de Belgische staat, in kort geding, voor de Raad van State gedaagd. Ze klaagden de omstandigheden aan waarin ze worden vastgehouden. Bamouhammad heeft intussen gelijk gekregen. Maandagavond was het nog wachten op een uitspraak voor Trabelsi, schrijft La Libre Belgique dinsdag.
Farid Bamouhammad, die veroordeeld werd voor de gijzeling van familieleden, verkreeg de opschorting van een disciplinaire maatregel die sinds december 2007 van kracht was. Bamouhammad werd in de gevangenis van Lantin vastgehouden in blok U en had op 27 december een ontmoeting met zijn advocaat, meester Marc Nève, vanuit zijn cel en vanachter een deur met tralies.

De Raad van State oordeelde dat een ontmoeting in degelijke omstandigheden mogelijk het vertrouwelijke karakter van het onderhoud schendt en dat de genomen maatregelen een inbreuk zijn op de fundamentele rechten van de gedetineerde.

Nizar Trabelsi, die vastzit op beschuldiging van terrorisme, wordt onderworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen. Op 18 januari werd hij in een individueel bijzonder veiligheidsregime geplaatst. Meester Nève stelt onder meer dat zijn cliënt het slachtoffer is van een vernederende behandeling.