De materiële schade na de doortocht van een windhoos in Grote-Brogel (Peer) loopt vermoedelijk in de honderdduizenden euro.
De windhoos passeerde rond middernacht door de Schuttersstraat, de Kaulillerweg en de Urnestraat. Er vielen geen gewonden, maar een vijftiental woningen liep zware schade op. Loodsen en serres werden vernield. Brokstukken kwamen op voertuigen terecht. De wind beukte zo hevig dat vensters kapotsprongen en muren tegen de grond gingen. Van vijf woningen ging het dak zo goed als volledig de lucht in.

Het schepencollege zal de getroffenen nog deze week uitnodigen voor een gesprek. Burgemeester Theo Kelchtermans benadrukte dinsdag dat de hulpdiensten en de brandweer van Bree uitstekend werk hebben verricht. Hij betreurde wel de communicatiestoornissen bij de brandweer en de politie, waardoor noch hij, noch andere bestuursleden verwittigd werden op het ogenblik van de ramp.