GENT - Het personeel van Getronics in Ninove heeft vanmorgen de toegang tot het bedrijf verhinderd. De vestiging verdeelt wisselstukken voor Dell-computers, maar nu die klant het laat afweten staan de 50 bedienden eind februari op straat. "Er is ons geen alternatief geboden en het aangekondigde sociaal plan is niet meer dan de som van individuele ontslagen plus de verplichte sluitingspremie", zegt Bernadette Mussche (BBTK) in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Vakbonden en directie zijn vanmorgen opnieuw rond de tafel gaan zitten. Het voorstel tot sociaal plan dat daar uit de bus kwam werd verworpen.
Sinds vanmorgen staat er in Ninove een stakerspost, bemand door een dertigtal bedienden. Even was er een korte schermutseling toen de directeur onder politiebegeleiding vergeefs het bedrijf binnen wilde. "Werkwilligen zijn er niet", aldus Mussche.

Eind december hadden de vakbonden nogmaals gewezen op het gevaar slechts 1 klant te bedienen, aldus vakbondsvrouw Bernadette Mussche (BBTK) in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront. "Maar de mensen moesten zich geen zorgen maken".

Snel bleek dat hun vrees bewaarheid werd toen DELL het contract wilde opzeggen. Het personeel in Ninove moest noodgedwongen afvloeien en er werden onderhandelingen opgestart. De directie bood echter geen goede alternatieven aan, aldus Mussche.

Zo kan het personeel niet terecht in de andere vestigingen van het ICT-concern en is het sociaal plan "een droge koek met een kriekje". Het plan biedt droogweg de som van de individuele ontslagen, plus de wettelijke sluitingspremie. Van een collectief ontslag volgens de wet Renault is geen sprake, aldus Mussche.

Onderhandelingen
De Getronics-vestiging die vanuit Ninove onderdelen voor DELL-computers verdeelt, gaat onherroepelijk dicht. Dat heeft personeelsdirecteur Luc Lemarcq meegedeeld. Lemarcq onderhandelt vandaag met de vakbonden over de ontslagmodaliteiten voor de 50 bedienden die in Oost-Vlaanderen aan de slag zijn. De sluitingspremie zal iets hoger liggen dan normaal de regel is; werknemers met een contract van bepaalde duur kunnen hier echter geen beroep op doen.

Hoogstens 5 of 6 bedienden kunnen na de sluiting in een andere vestiging aan de slag, aldus Luc Lemarcq nog. "Getronics België is een informaticabedrijf en in Ninove werken geen informatici". Voorts benadrukt het directielid dat er geen economische problemen zijn voor Getronics België: "deze afdeling situeert zich toevallig in ons land, maar hangt rechtstreeks af van het hoofdkwartier".

Dinsdagnamiddag is het voorstel van de directie door het personeel van Getronics Ninove unaniem verworpen. Voornaamste breekpunt is de te lage ontslagpremie en het gebrek aan ontslagvergoedingen voor de tijdelijke werknemers. Zowel de vakbonden als de directie leken dinsdag geen duimbreed te willen toegeven.