BRUSSEL - Minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (SP.A), is tevreden over het akkoord dat gisteravond in de commissie artsen-ziekenfondsen werd bereikt. "De artsen, en dan met name het grootste artsensyndicaat BVAS, heeft zijn dreigement om de tarievenconventie op te zeggen, ingetrokken", bevestigt Vandenbroucke. De tarieven worden vanaf 1 februari geïndexeerd.
Volgens de minister was het dreigement juridisch overigens zinloos. Men riskeerde het sociaal statuut van de artsen door op de helling te zetten.

Indexering

De artsen zijn bereid 7,44 miljoen euro te besparen op de technische prestaties, zoals minister Vandenbroucke had voorgesteld. In ruil daarvoor kunnen de erelonen op 1 februari worden geïndexeerd. Ook de terugbetaling wordt verzekerd, zodat de besparingen niet op de kap van de patiënt gebeuren.

Op het voorstel van Vandenbroucke werd ook een akkoord bereikt over 4,71 miljoen euro voor de informatisering van de artsen, met name voor het elektronisch medisch dossier.