Juni 2009 of 2011?
Foto: rr
De Vlaamse regeringspartijen CD&V en Open VLD willen zich niet uitspreken over een eventuele terugkeer van Yves Leterme aan het hoofd van een nieuwe regering. Dat bleek tijdens een debat in De Zevende Dag op Eén.
Beide partijen zeggen dat er snel een 'daadkrachtige' regering moet komen. Hoe lang die overgangsregering moet aanblijven, is onduidelijk. Open VLD pleit voor samenvallende verkiezingen in juni, maar daar wil CD&V niet van weten.

CD&V-voorzitter Marianne Thyssen wil in eerste instantie wachten op de conclusies van de koning. 'Voor ons is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een regering komt die geloofwaardig en slagvaardig kan regeren.' Op de vraag of Yves Leterme die regering nog kan leiden, wilde Thyssen niet antwoorden. 'Een spelletje 'namen noemen' is op dit moment te delicaat voor ons.'

Ook haar Open VLD-collega Bart Somers antwoordde opmerkelijk voorzichtig. Een formeel veto tegenover Leterme sprak hij niet uit, al liet hij wel uitschijnen dat een terugkeer van Leterme de geloofwaardigheid van de instellingen zou aantasten.

Even later noemde ontslagnemend MR-vicepremier Didier Reynders een eventuele terugkeer van Leterme 'zeer moeilijk'.

'Geen andere keuze dan ontslag'

Opvallend was ook dat Somers ontkende dat zijn partij Leterme tot ontslag heeft gedwongen. 'Het is platvloers om dit te suggereren', beweerde hij. 'Er was, na het rapport van de voorzitter van het Hof van Cassatie, geen andere keuze dan ontslag.'

Nieuwe verkiezingen? En wat met B-H-V?

Voor de Vlaamse oppositiepartijen is een simpele doorstart van de regering uitgesloten. 'Dat zou zeer ongeloofwaardig zijn', aldus SP.A-voorzitster Caroline Gennez. 'Dat zou zijn als het balsemen als van een lijk in de hoop dat men het kan verkopen als een levende', vulde Bruno Valkeniers (Vlaams Belang) aan.

De oppositie dringt aan op verkiezingen, ofwel meteen (Vlaams Belang, Lijst Dedecker) ofwel samenvallend met de regionale en Europese verkiezingen in juni (SP.A). Ook Open VLD-voorzitter Bart Somers is gewonnen voor samenvallende verkiezingen. Gennez pleit er zelfs voor om via een grondwetswijziging de verkiezingen voortaan altijd te laten samenvallen. Rest natuurlijk wel de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. SP.A en Lijst Dedecker zeggen dat er zonder een splitsing van het kiesarrondissement wel rechtsgeldige federale verkiezingen kunnen georganiseerd worden. CD&V heeft daar ernstige vragen bij en ook Vlaams Belang en N-VA zeggen dat men niet zomaar over het arrest van Grondwettelijk Hof heen kan stappen.

Onderzoekscommissie

De vijf partijvoorzitters zijn het er in elk geval over eens dat er een onderzoekscommissie over de recente gebeurtenissen moet komen.

'Da de brief van de voorzitter van het Hof van Cassatie is er geen andere mogelijkheid', zei Somers. Ook zijn CD&V-collega Thyssen wil klaarheid en duidelijkheid over hetgeen er gebeurd is.

Dedecker insinueerde nog dat momenteel slechts de helft van het verhaal bekend is. 'Er zijn ook bewijzen dat andere partijen, Open Vld en MR, druk hebben uitgeoefend op de rechters', zei hij. Volgens Somers gaat het om valse beschuldigingen.

Geen socialistische deelname, wel medewerking

SP.A-voorzitster Caroline Gennez verklaarde dat haar partij zich tegenover de regering best constructief wil opstellen rond concrete dossiers, onder meer verwijzend naar het interprofessioneel akkoord en het eerste pakket van de staatshervorming.

Open VLD en CD&V verwelkomden die houding. Voor de socialistische partij blijft het evenwel uitgesloten dat ze deelnemen aan de regering.

Thyssen noemde het op zich 'een mooi aanbod'. 'Als een oppositiepartij die houding aanneemt dan siert haar dat', vulde Somers aan.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in