Bart Tommelein (Open VLD): Begrijpt maar betreurt CD&V reactie

'De regeerverklaring is niet uitgebreid, maar zegt wat ze moet zeggen. De regering moet de problemen aanpakken in het belang van de burger', zegt Tommelein die het beperkte applaus van CD&V begreep, maar betreurde. Hij begreep dat de CD&V het moeilijk heeft dat de man die ze acht jaar hebben bestreden nu de meubelen moet redden. 'Ook voor ons is het onwezenlijk dat de kleinste van de grote partijen nu de premier moet leveren. Maar wij nemen onze verantwoordelijkheid op', luidde het. Tommelein wees er wel op dat de CD&V-ministers de regeerverklaring ook hebben goedgekeurd en betreurde dat de CD&V’ers geen onderscheid kunnen maken tussen de personen en de inhoud. 'Ook bij ons overheerst geen hoera-gevoel', besloot hij.

MR: Oproep tot meer vertrouwen belangrijk

Voor MR is de oproep van Guy Verhofstadt tot meer vertrouwen en een dialoog belangrijk, verklaarde MR-kamerfractieleider Daniel Bacquelaine. Dat is een vertaling van de sterke Open VLD-MR-sokkel binnen de regering en de sterke tandem Verhofstadt-Reynders. Hij riep de andere politieke families op hetzelfde te doen.

Maingain (FDF): Hernieuwing van federale pact

FDF-voorzitter Olivier Maingain pleitte voor een hernieuwing van het federale pact. 'Men moet zich meer inspireren op de principes en waarden van de Europese Unie', meende hij.

Maingain vroeg zich ook af 'of we nog de kracht en de wil hebben om samen te zijn'. Europa biedt die kans, aldus de FDF-voorzitter die daarmee verwees naar de Europese conventie over de bescherming van minderheden.

Peter Vanvelthoven (SP.A): Gedwongen huwelijk met weinig hartelijkheid

'Na zes maanden van 'geen bestuur' hebben we nu eindelijk een regering voor drie maanden, met 14 ministers en 10 doelstellingen, maar het is niet duidelijk waar men met het land naartoe wil en welke maatregelen men voor de mensen wil nemen', zegt SP.A-fractieleider Peter Vanvelthoven.

De Vlaamse socialist merkte op dat de coalitie duidelijk niet van harte is: het is een gedwongen huwelijk, waarin meestal weinig hartelijkheid te bespeuren valt.

Vanvelthoven wees ook op het wantrouwen tussen de coalitiepartners. Hij riep de nieuwe meerderheid op om eraan te beginnen en te stoppen met ruziën. 'Maak zo snel mogelijk een echte regering', besloot hij.

Hendrik Bogaert (CD&V): 'Je kan moeilijk een miniwave van ons verwachten'

CD&V-kamerlid Hendrik Bogaert omschreef de regeerverklaring als de consensus van alle partijen in de regering. Over het korte applaus op de CD&V-banken zei hij: 'Je kan moeilijk een miniwave van ons verwachten. Na verloop van tijd zal alles wel uitgevlakt en rechtgetrokken worden'.

Voor Bogaert staan er goede prioriteiten in het regeerakkoord, maar moet nog de structuur van een staatshervorming worden uitgewerkt. Op korte termijn waren er echter dringende maatregelen nodig.

De CD&V’er herinnerde er ook nog aan dat de huidige coalitie niet diegene is waarvoor de kiezer gekozen heeft. 'We doen het opdat Yves Leterme binnen drie maanden premier kan worden', besloot hij.

Bart De Wever (N-VA): 'Belangrijk dat er een regering is'

N-VA-voorzitter Bart De Wever was niet ontevreden over de regeerverklaring van Verhofstadt III. De interimregering moet een aantal dringende zaken aanpakken. Alle belangrijke zaken moeten later nog uitgewerkt worden. 'Het belangrijkste van deze regering is dat ze er is', zei hij.

Gerolf Annemans (VB): 'IJzige atmosfeer'

Voor Vlaams Belang-fractieleider Gerolf Annemans was het merkwaardigste van de regeerverklaring de 'ijzige sfeer' tussen de coalitiepartners. 'Er heerst wantrouwen en chaos', stelde hij. Inhoudelijk stelde de Vlaams Belanger vast dat alle maatregelen die de regering Verhofstadt III wil nemen ook door de regering van lopende zaken konden worden uitgevoerd.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in