Premier Verhofstadt stelt zijn regeerverklaring voor
Premier Guy Verhofstadt (Open VLD) heeft vanmiddag zijn regeerverklaring van de interim-regering voorgesteld in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.
Om 14.30 uur is de zitting in de Kamer van start gegaan met de eedaflegging van de opvolgers. Hier vond meteen een eerste relletje plaats. Mathias De Clercq (Open VLD), opvolger voor Karel De Gucht, legde de eed zowel in het Nederlands als het Frans af wat op boegeroep van enkele Vlamingen en applaus van de Franstaligen kon rekenen.

Daarna las premier Verhofstadt zijn regeerverklaring voor die uit tien punten bestaat. Ondanks de korte duur van de regeerperiode is de verklaring toch vrij ambitieus met met vooral aandacht voor het opkrikken van de koopkracht van de consument en het opstellen van een begroting 2008. Maar ook punten als het klimaat en de veiligheid. Bij dat laatste punt had Verhofstadt ook aandacht voor de gerechtelijke acties deze ochtend om een gewelddadige ontsnapping van gangster Nizar Trabelsi te voorkomen.

In zijn verklaring komt Verhofstadt opvallend verzoenend naar voor. 'De interim-regering wil in de eerste plaats opnieuw ruimte scheppen voor dialoog en het groeiend gevoel van wantrouwen een halt toe roepen. Dat wantrouwen dreigt immers te hypothekeren wat de voorbije 15 jaar werd opgebouwd', aldus Verhofstadt die dus ook nadrukkelijk naar de regering Dehaene (CD&V) verwijst.

Toch kon hij na afloop van zijn verklaring maar op weinig animo en applaus rekenen bij de CD&V-fractie. Alleen op de liberale banken en bij de PS klonk luid applaus.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in