Vlaamse en Waalse studenten knuffelen in Leuven
Naar schatting zo’n vierhonderd Vlaamse en Waalse studenten hebben mekaar op het Ladeuzeplein in Leuven eens goed vastgepakt. Dat gebeurde onder het motto 'België knuffelt. Les belges s’embrassent'.
De actie ging uit van enkele KU Leuven-studenten en had de steun van de studententenraad AGL van UCL en verschillende Leuvense faculteitskringen.

De aanwezigen - de Franstalige studenten waren in de meerderheid - werden getracteerd op een gratis pint. Een aantal studenten droeg buttons met de tekst 'I want you for Belgium'.

De studenten riepen ook op om de petitie 'Red de solidariteit' te ondertekenen. 'Het is niet de bedoeling om politieke ideeën te promoten, maar wel om een positief en warm signaal te geven in periode van crisis. Wat ons verdeelt verzwakt ons', aldus organisator Sander Hereijgers.

Een twintigtal leden van de Vlaamse Volksbeweging deelden papiertjes uit met de tekst 'Liefde is ... elkaar vrijheid gunnen'. 'België wurgt de toekomst van Vlaanderen en het zelfvertrouwen van Wallonië', aldus de VVB.

Een tiental personen van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) stond langs de kant met een spandoek waarop de onafhankelijkheid van Vlaanderen geëist werd.

Er was ook een incident met enkele personen die om onduidelijke redenen ballonnen gevuld met een vies goedje onder het publiek deden openspatten. De politie pakte een viertal mensen op.