De Vlaamse regering heeft beslist om een Vlaamse domeinextensie op het internet aan te vragen. Het is nog niet zeker wat dit alternatief voor .be of .com wordt.
Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters dinsdag in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Mark Demesmaeker (N-VA).

Eerder beloofde de Vlaamse regering om na te gaan of een Vlaamse domeinnaam een interessant alternatief zou vormen voor de bestaande webadressen die eindigen op .be (van België). De impact van een Vlaamse extensie zou op technisch, financieel en communicatief vlak onderzocht worden.

Volgens Vlaams parlementslid Mark Demesemaeker heeft Kris Peeters dinsdag aangevuld dat een gespecialiseerd bureau een aanvraag zal opstellen. 'Het aanvraagdossier wordt midden 2009 ingediend. De kostprijs wordt geraamd op 100.000 euro', aldus Demesmaeker.

'Enig punt van discussie is de vraag welke extensie aangewezen is: .vla, .vln, .vlaanderen of .fla? Verschillende opties zouden eventueel ook mogelijk zijn', zegt het N-VA-parlementslid.

Gewoon .vl is vooralsnog niet mogelijk, omdat domeinextensies van twee letters voorbehouden worden voor door de VN erkende onafhankelijke staten. Demesmaeker is zelf alvast voorstander van .vla.