BRUSSEL - Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux bereidt een decreet voor ter bescherming van topstukken van het Vlaams cultureel patrimonium. Anciaux wil 40 à 50 miljoen frank vrijmaken om vier schilderijen van de Vlaamse 16de eeuwse kunstenaar Joachim Beuckelaer definitief aan te kopen voor het Museum voor Schone Kunsten in Gent.
De drie markttaferelen en één keukentafereel bevinden zich sinds 1986 in langdurige bruikleen in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De vier werken vormen één reeks. De eigenaar wil ze nu verkopen.

Experts schatten de werken tussen de 80 en 100 miljoen frank, maar de eigenaar hoopt op een buitenlandse veiling meer te krijgen. Het ensemble zal binnenkort dan ook Vlaanderen verlaten. De eigenaar verklaarde wel dat hij de werken liefst in Vlaanderen zag terechtkomen, maar wil hoe dan ook tot verkoop overgaan.

De uitvoer van dergelijke werken kan niet wettelijk worden verhinderd. In een aantal Europese landen is dat wel zo. Een eerder decreet werd wel gestemd maar resulteerde nooit in uitvoeringsbesluiten. Er was tot nu toe ook nog geen fonds beschikbaar om noodaankopen te doen.

Anciaux bereidt nu een decreet voor ter bescherming van topstukken van het Vlaams cultureel patrimonium. Hij heeft een aankoopbudget gecreëerd van 40 miljoen per jaar. Dat bedrag komt jaarlijks op een overdraagbare rekening zodat de beschikbare som kan groeien. Daarop staat nog onvoldoende geld om de Vlaamse Regering toe te laten om tot een aankoop over te gaan, wél om een substantiële bijdrage te leveren.

Bert Anciaux hoopt dat ook de stad Gent zich wil inzetten en is bereid om de werken in gemeenschappelijk eigendom te houden. Hij hoopt dat de Koning Boudewijnstichting, die in het verleden een aantal aankopen heeft gedaan, eveneens middelen ter beschikking wil stellen. De minister is ook bereid om in te gaan op vormen van publiek- private samenwerking.

Dat de prijs van de doeken zo hoog ligt heeft te maken met de authenticiteit van de stukken, hun uitstekende toestand en met het feit dat het uitzonderlijk een complete reeks van vier samenhorende werken is uit de zestiende eeuw. Het bewaard gebleven authentieke oeuvre van de Antwerpse kunstenaar Joachim Beuckelaer is uiterst beperkt.

De werken schitterden in 1998 nog op de tentoonstelling 'Fascinating Faces of Flanders' in het Centro Cultural de Belem in Lissabon.