De Boerenbond voert momenteel actie in de vijf Vlaamse provincies. De landbouwers zullen met tractorenkolonnes langzaam-aan-acties voeren en kruispunten bezetten. Dat zorgt plaatselijk voor verkeershinder.
De boeren protesteren tegen het Vlaamse landbouwbeleid in het algemeen. Maar de boeren willen ook maatregelen voor de hoge olieprijzen.

De onderhandelingen tussen de minister van Landbouw Vera Dua en de land- en tuinbouwers zijn op niets uitgedraaid. Premier Verhofstadt heeft de boeren gisteren gewaarschuwd. Als een blokkade te lang blijft staan, zal de rijkswacht ingrijpen.