ING België boekt 3 procent minder winst
ING België boekte het afgelopen halfjaar een winst van 620 miljoen euro voor belastingen. Dat is 14 procent meer dan tijdens dezelfde periode het jaar voordien. Er werden veel nieuwe klanten aangetrokken, maar die kozen, net als de bestaande veel meer voor rente- dan voor meerwaardeproducten. Daardoor daalde de winst na belastingen met 3 procent tot 470 miljoen euro.
Bankieren voor particulieren (retail) was door die verschuiving duidelijk minder rendabel, wat resulteerde in een nettowinstdaling van 14 procent, maar bankieren voor bedrijven was dan weer veel winstgevender. De ‘wholesale’ activiteit leverde zo met 349 miljoen het grootste deel van de winst, een stijging met 48 procent tegenover dezelfde maanden vorig jaar.

In het algemeen nam de kredietverlening toe met 9 procent, de deposito’s onder beheer gingen met 2 procent de hoogte in, maar door de verschuiving van kapitaal naar typisch monetaire producten als het spaarboekje, termijnrekeningen en kasbons, stonden de winstmarges onder druk. De inversie van de rentecurve, waarbij de vergoeding op korte termijn hoger ligt dan die op lange termijn, houdt aan en zet dan weer de rentemarges onder druk.

Die inversie is vooral een gevolg van de kredietcrisis en maakt het voor banken duurder om geld aan te trekken. Daarnaast is ook de Belgische huizenmarkt al een tijd over haar hoogtepunt heen, en dat begint nu voelbaar te worden in een afgenomen vraag naar hypothecaire kredieten. Ook langs de kant van de bedrijven is er sinds april-mei een vertraging van de vraag naar nieuwe kredieten.

De hoge inflatie van haar kant jaagt de personeelskosten meer op dan einde vorige jaar werd verwacht, en de slabakkende beurzen doen de waarde afnemen van de vermogens die de banken voor hun kanten beheren, waardoor de winst op beleggingsfondsen e.d. afneemt.

ING wordt volgens voorzitter Eric Dralans nauwelijks door de kredietcrisis getroffen. Wereldwijd moest ING – nochtans een van de grootste financiële ondernemingen ter wereld – nauwelijks 99 miljoen euro afboeken op twijfelachtige kredieten. Dat de bank niet alleen solide is, maar ook een stevig imago heeft blijkt volgens hem uit de 1,6 miljard euro vers kapitaal die de bank in ons land kon aantrekken.