Ecolo en Groen! hebben donderdag geëist dat de commissie Financiën en Begroting van de Kamer begin september bijeenkomt. De groenen zitten met een aantal prangende vragen, onder meer rond de begroting.
De groenen willen de regering aan de tand voelen over de maatregelen in het kader van de economische recessie, de analyse van de begrotingstoestand en de laatste begrotingscontrole. Ze willen ook duidelijkheid over de kost van de notionele interest en gaan pleiten voor een aantal aanpassingen aan het systeem.

Beide groene partijen hebben de stijging van de fiscale ontvangsten in de eerste helft van het jaar onderzocht. Die liggen lager dan verwacht. De kosten van het systeem van de notionele interest liggen dan weer hoger, terwijl die de laatste tijd gerelativeerd werden.

De ecologisten herinneren er ook aan dat de Hoge Raad voor Financiën in juni, bij de evaluatie van de begrotingen 2007 en 2008, sprak over een 'onrealistisch hoge' verwachte groei. Ook werd gewezen op de bijdrage die aan Electrabel gevraagd werd, maar nog steeds niet is gestort.

'We hebben het onaangename voorgevoel dat de regering de uiterst onrustwekkende budgettaire toestand verborgen houdt', leggen Groen! en Ecolo uit. 'De wereldwijde financiële crisis brengt onze economieën aan de rand van de recessie. Andere regeringen zoals de Spaanse proberen de zaak in de hand te nemen terwijl men bij ons blijkbaar nog steeds op de Olympische Spelen aanwezig is', voegen ze er nog aan toe.