Iraakse en Amerikaanse onderhandelaars zijn het eens geworden over een veiligheidsovereenkomst met een tijdschema voor de afbouw van het aantal Amerikaanse troepen in Irak. Daarin staat dat de Amerikaanse troepen uiterlijk in juni alle Iraakse steden moeten hebben verlaten en de rest van het land voor eind 2011.
De Amerikaanse regering heeft al ingestemd met de overeenkomst zoals die nu op papier staat. Bij de Iraakse regering zouden echter bezwaren bestaan tegen sommige onderdelen, waaronder de door de VS doorgedrukte bepaling dat Amerikaanse militairen niet vervolgd kunnen worden op grond van de Iraakse wet.

'Er zijn verschillende gezichtspunten', zei een bron uit de omgeving van de Iraakse premier Nouri al-Maliki. 'Wij hebben de onze naar voren gebracht, zij de hunne.'

Behalve een tijdschema voor troepenterugtrekking behelst de overeenkomst afspraken over de toekomstige politieke, economische en veiligheidsbetrekkingen tussen Irak en de VS.