Ex-baas George Tenet van de CIA wist voor de aanslagen van 11 september 2001 welk gevaar van de terreurgroep Al-Qaeda uitging. Hij slaagde er niet in de Amerikaanse inlichtingendienst enigszins adequaat voor te bereiden om die dreiging het hoofd te bieden. Dat staat in een intern CIA-rapport van 2005 dat nu openbaar is gemaakt.
Ook de bekwaamheid van Tenets medewerkers wordt door het rapport in twijfel getrokken.

Eind 2004 werd Tenet nog door president Bush bedacht met de Medal of Freedom Award, de hoogste eer die een VS-burger te beurt kan vallen. Tenet nam in juli 2004 ontslag na aanhoudende kritiek op zijn (leiding van het) agentschap.

Het rapport betreurt onder andere dat de CIA weigerde volledig samen te werken met het NSA (National Security Agency). Door dat gebrek aan samenwerking kwam uiteindelijk veel te laat de belangrijke rol aan het licht die Sheik Khaled Mohammed bij 9/11 speelde. Die wordt nu gezien als de hoofdarchitect van de aanslagen in New York en Washington.

Tenet reageerde intussen al op het rapport. De bevindingen, aldus de ex-topman van de CIA, zijn 'volkomen fout'.