Doorstart oranje-blauw nog niet voor morgen
Formateur Yves Leterme zet wellicht ook morgen zijn discrete contacten met de partijvoorzitters van de oranje-blauwe partijen voort.
De medewerkers van Leterme werken intussen aan twee parallelle teksten, om het overleg over een regeerakkoord weer vlot te krijgen. Die nota borduurt verder op de vorige nota's en op het resultaat van de gesprekken die in Hertoginnedal gehouden zijn.

Of het een korte of een lange tekst wordt die als basis dient voor de verdere onderhandelingen, er zal hoe dan ook een diepgaand hoofdstuk over de communautaire aangelegenheden in staan, zo zegt de omgeving van de formateur.

Staatshervorming

Maar de onderhandelingen zouden pas kunnen starten als duidelijk is over welke staatshervorming alle partijen willen praten. Die duidelijkheid moet komen uit de discrete contacten die dezer dagen blijven lopen.

Als blijkt dat ook de Franstalige partijen bereid zijn om op zoek te gaan naar een tweederde meerderheid, kan er een doorstart komen. Maar die bereidheid blijkt nog ver weg, vooral bij de CDH. Die partij blijft erbij dat het weinig zin heeft om over een tweederde meerderheid te praten in het kader van de vorming van een oranje-blauwe regering, die slechts over een gewone meerderheid beschikt.

Officieel is dat ook de lijn die de MR aanhoudt, maar de Franstalige liberalen zouden niet weigeren om over het communautaire aan tafel te zitten.

In CDH-kringen luidt het dat er 'mits wat verbeelding' misschien wel een opening is, en die zou niet alleen van de kant van CDH komen. Uit contacten die ze met formateur Leterme hadden, verstaan bepaalde CDH'ers dat er ook aan Vlaamse kant beweging mogelijk is.

Timing

In kringen van een Vlaamse onderhandelaar wordt er aan getwijfeld of de nieuwe werktekst van Leterme er donderdag zal liggen. Er is zelfs sprake dat dit pas na het weekend het geval zal zijn.

Maandag spoorde MR-voorzitter Didier Reynders de formateur aan om niet te lang te dralen om met 'concrete en evenwichtige voorstellen' te komen. CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen reageerde daarop met de stelling dat de inhoud belangrijker is dan de timing.