Vlaams Belang meent dat het Vlaams parlement het lot in eigen handen moet nemen. Fractieleider Filip Dewinter vraagt de dringende bijeenroeping van het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement na de vaststelling 'dat de federale regeringsonderhandelingen onder meer door het ’non’ van de Franstaligen op niets uitdraaien'.
Er is nog nooit zoveel steun geweest voor de Vlaamse onafhankelijkheid als nu, stelde Dewinter dinsdagmiddag op de Nederlandse radiozender Radio 1.

Het Vlaams Belangkopstuk verwijst naar Catalonië, waar het parlement soeverein een autonomiestatuut heeft aangenomen en door een volksraadpleging heeft laten bekrachtigen. 'Het Vlaams Parlement is het enige legitieme parlement van Vlaanderen en moet zich zelf desnoods een aantal bevoegdheden toe-eigenen (gezondheidszorg, het volledige mobiliteitbeleid, het volledige energiebeleid, volledige fiscale autonomie, het volledige werkgelegenheidsbeleid, het sociale zekerheidsbeleid, enz.) en dit in uitvoering van de Vlaamse resoluties. Dit Vlaams ’autonomiestatuut’ dient voorgelegd te worden aan de Vlaamse bevolking door middel van een referendum', aldus Filip Dewinter.

In zijn antwoord op een vraag van de Nederlandse journalist stelde Dewinter dat Brussel de hoofdstad van Vlaanderen is en moet blijven. De Franstaligen die er leven zijn volgens hem overigens geen Walen maar verfranste Vlamingen die zich niet zullen afkeren van Vlaanderen.

Volgens hem hebben de kaarten nog nooit zo goed gelegen als vandaag door de communautaire impasse die heerst. 'De Franstaligen willen met hun eis voor uitstel tot na de regeringsvorming voor alle dossiers waarvoor een tweederde meerderheid nodig is, nogmaals duidelijk maken dat zij absoluut gekant blijven tegen een ernstige staatshervorming met echte bevoegdheidsoverdrachten. Van het realiseren van de Vlaamse communautaire resoluties van het Vlaams parlement komt dus helemaal niets in huis', stelt de Vlaams Belanger vast.

Maar Dewinter stelt dat er binnen de CD&V steeds meer parlementsleden te vinden zijn om de weg van de onafhankelijkheid te bewandelen. Kartelpartner N-VA is de onafhankelijkheid van Vlaanderen genegen. 'In het Vlaams parlement is een meerderheid van de leden de onafhankelijkheid genegen, maar ze moeten wel van hun partij mogen', aldus nog Dewinter in het KRO-programma.

Op een deadline liet hij zich niet vastpinnen op de Nederlandse radio. Zoals het nu loopt, hoeft het uitroepen van de Vlaamse republiek niet lang op zich laten wachten, 'maar binnen de week kan de toestand helemaal veranderen en kunnen de Vlaamse partijen en Yves Leterme plat op hun buik gaan voor de Franstaligen zoals in het verleden altijd is gebeurd', besloot hij.