Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) wil dat er een fonds wordt opgericht om ondernemers te vergoeden voor de schade die ze lijden door een staking waar ze niets mee te maken hebben.
Het pleit ook voor een gegarandeerde minimale dienstverlening. Dat zegt het NSZ naar aanleiding van de blokkering van het postsorteercentrum Antwerpen X.

Door de staking werd er dinsdag geen post bedeeld in de provincies Limburg en Antwerpen. Daardoor kunnen ondernemers schade lijden, alhoewel ze niets te maken hebben met de actie. Het NSZ wil dat er een fonds wordt opgericht om ondernemers voor die schade te vergoeden. Het fonds zou gespijsd worden door onder meer de vakbonden (via een percentage van de lidgelden). Een comité met werkgevers en vakbonden zou over de gevallen oordelen.

Net als Unizo is het NSZ vragende partij voor een minimale dienstverlening in geval van staking, zeker bij bedrijven met een publieke dienstverlening. Eventueel moet de volgende regering deze minimale dienstverlening opleggen, luidt het in een persbericht.