ANTWERPEN - De Beroepsvereniging van Loodsen vzw (BvL) dreigt met stiptheidsacties als de Vlaamse overheid geen gevolg geeft aan een tiental eisen. Dat meldt de de neutrale vakorganisatie dinsdag in een persbericht.
In juli diende de BvL een bundel met een tiental breekpunten in bij de Vlaamse overheid. Die eisen wil de organisatie tegen donderdag 23 augustus volledig ingevuld zien. Die dag overlegt de beroepsvereniging over de eisen met verantwoordelijken van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters. 'Als dit overleg niet het gewenste resultaat oplevert, zullen de leden van de BvL voor onbepaalde duur overgaan tot stiptheidsacties', luidt het dinsdag. Die acties zouden de dienstverlening aan de scheepvaart van en naar de Vlaamse havens danig kunnen verstoren.

De BvL klaagt onder meer aan dat de Vlaamse overheid een akkoord uit 2005 niet meer respecteert. Toen werd afgesproken dat de BvL steeds betrokken moet worden bij de besluitvorming over loodsgebonden materies. 'De BvL wordt andermaal uitgesloten als vertegenwoordiger van het grootste draagvlak bij de loodsen', luidt het.

Voorts vraagt de organisatie ook dat er nieuwe loodsen aangeworven zouden worden, wat nodig is om 'een veilig en vlot scheepvaartverkeer te kunnen verzekeren'. De vereniging klaagt ook aan dat de aanschaf van nieuwe beloodsingsmiddelen al meer dan twee jaar vertraging heeft opgelopen.