De Europese Unie heeft zich dinsdag rechtstreeks tot de gouverneur van de Amerikaanse Texas gewend met een oproep geen doodvonnissen meer te laten voltrekken.
In geen andere Amerikaanse staat vinden zoveel executies plaats als in Texas. Nummer 400 sinds Texas de doodstraf in 1982 weer invoerde, staat voor later deze week op de rol.

'De Europese Unie neemt met grote spijt kennis van de op handen zijnde executie in de staat Texas', schrijft het blok aan gouverneur Rick Perry.

'De onomkeerbaarheid van de straf betekent dat dwalingen van het recht, die in alle rechtssystemen onvermijdelijk zijn, niet meer kunnen worden rechtgezet.'

De Europese Unie pleit wereldwijd voor afschaffing van de doodstraf.