Mensen die geïnteresseerd zijn in hun familiegeschiedenis, kunnen voortaan via het internet de naamindexen raadplegen van de Antwerpse vreemdelingendossiers tussen 1840 en 1930. De indexen zijn beschikbaar op de website www.felixarchief.be. Dat meldt de stad Antwerpen dinsdag.
Voor elke buitenlander die zich vroeger in Antwerpen vestigde, werd een dossier opgesteld met niet alleen de adresgegevens, maar ook het beroep, de familiale situatie, de datum van aankomst en vaak zelfs een foto. Die dossiers worden nu bewaard op microfilm en kunnen geraadpleegd worden in het Antwerpse stadsarchief.

Om de zoektocht naar informatie over oude familieleden te vergemakkelijken, zijn alle indexgegevens op de dossiers van 1840 tot 1930 online beschikbaar gesteld via www.felixarchief.be.

De gegevens zijn opgedeeld in vijf periodes en staan alfabetisch. Iedereen kan dus van thuis uit ontdekken of er familieleden vanuit het buitenland in Antwerpen zijn komen wonen en wanneer dat gebeurde. Als je de dossiernummers van eventuele familieleden thuis noteert, kan je in de leeszaal van het stadsarchief de dossiers op microfilm raadplegen.

Het beschikbaar stellen van de indexen op het internet betekent niet alleen voor Belgische stamboomonderzoekers maar ook voor genealogen in het buitenland een hele verbetering. Vooral over inwijkelingen uit Nederland, Duitsland en Polen is in de indexen veel te vinden.

Veel van hen trokken daarna verder, bijvoorbeeld richting Amerika. Voor veel genealogen in het buitenland is de periode dat hun voorouders in Antwerpen verbleven, dan ook een scharniermoment.