De Franstalige partijen MR, cdH, PS en Ecolo hebben van gedachten gewisseld over de communautaire punten die tijdens de nu opgeschorte oranje-blauwe regeringsonderhandelingen aan bod zijn gekomen.
Tijdens de vergadering hebben MR en CDH, volgens de officiële verklaring, niet gepolst naar een eventuele steun van PS en Ecolo voor een tweederde meerderheid, die nodig is voor een grote staatshervorming.

'Het doel van de vergadering was om informatie uit te wisselen', zei MR-voorzitter en initiatiefnemer Didier Reynders achteraf.

Volgens Reynders gaat het niet om het vormen van een Franstalig front, maar gaat het om een dialoog. De vier Franstalige partijen zullen wel 'de belangen van de Franstaligen' verdedigen vanuit de verschillende beleidsniveaus.

Steriel

PS-voorzitter Elio Di Rupo zei enkel 'akte genomen' te hebben van wat er op tafel. 'We wachten de nieuwe nota van de formateur af vooraleer te reageren. Praten over het verleden is steriel', zei hij. Over het verloop van de formatiegesprekken merkte hij op 'oranje-blauw een vrucht is die tijd vraagt om te rijpen'.

Over een eventuele deelname van de PS aan de regeringsonderhandelingen zei Di Rupo dat hij daarvoor niet is uitgenodigd. Hij is wel bereid 'om op elke uitnodiging te antwoorden', zei hij.

Geen depanneur

Isabelle Durant van Ecolo zei dat ze 'niet bereid was om de depanneur te zijn' van een moeizame coalitievorming, al blijft haar partij wel beschikbaar voor elk gesprek.

CDH-voorzitser Joëlle Milquet zei dat de vergadering niet diende om de formateur vooruit te helpen voor wat het communautaire betreft. 'We zijn hier niet om dingen te doen vooruitgaan die wij niet wensen', zei ze.

Vereenvoudigingen

Over eventuele verschillen in de standpunten van elk de vier partijen afzonderlijk werd in de verklaringen achteraf eigenlijk niets gezegd. FDF-voorzitter Olivier Maingain zei wel dat MR en CDH hun wil op tafel legden om de Franstalige instellingen te vereenvoudigen. De PS toonde daar weinig enthousiasme voor.

'De gewesten en gemeenschappen werken goed. Nu gaat het over de vorming van een federale regering en moet er niet over het intra-franstalige gepraat worden', zei hij.

De vier Franstalige partijen zullen contact blijven houden over de communautaire kwesties, maar hebben nog geen concrete afspraak gemaakt voor een nieuwe vergadering.