Leterme werkt twee versies uit
De medewerkers van Leterme werken voorlopig aan twee parallelle teksten, om het overleg over een regeerakkoord weer vlot te krijgen: een korte en een lange versie van een ‘gewoon’ regeerakkoord over de niet-communautaire aspecten maken daar deel van uit.
Het overleg met de partijvoorzitters moet de komende uren of dagen duidelijk maken aan welke versie ze de voorkeur geven.

VRT-radio sprak van een oranje-blauw mini-regeerakkoord: ‘geen appelsien maar een mandarijntje’. Maar dat ontkent de omgeving van Leterme.

Het waren Didier Reynders en de MR die ooit aandrongen op het sluiten van een beperkt sociaal-economisch regeerakkoord waarmee de regering zou kunnen starten; ze zou dan pas later de communautaire hangijzers aanpakken. Maar dat is een optie die de Vlaamse partijen hebben afgewezen. ‘Die optie zal ook niet terugkeren in de onderhandelingen’, luidt het bij de formateur.

Of het een korte of een lange tekst wordt die als basis dient voor de verdere onderhandelingen, er zal hoe dan ook een diepgaand hoofdstuk over de communautaire aangelegenheden in staan, zo zegt de omgeving van de formateur.