De werkgroep Brussel-Halle-Vilvoorde, bestaande uit het Halle-Vilvoorde Komitee, de Vlaamse Volksbeweging en het Taal Aktie Komitee, reageert verontwaardigd op het feit dat het parket van Dendermonde mensen vervolgt die wegens de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde tijdens de parlementsverkiezingen van 10 juni weigerden te zetelen in een kiesbureau.
'Het wekt verwondering dat iemand vervolgd wordt omdat hij weigert mee te werken aan een wet die door het Grondwettelijk Hof ongrondwettig en discriminerend werd bevonden en die bovendien volgens datzelfde Hof reeds gewijzigd had moeten zijn. De ongrondwettigheid van deze verkiezingen was een wettige reden voor afwezigheid. Omdat het gaat om een politiek misdrijf is enkel een assisenjury bevoegd', aldus de werkgroep.

Er weigerden 1.500 burgers hun medewerking aan de verkiezingen. Honderdtachtig werden opgeroepen om als voorzitter of als bijzitter in een stem- of telbureau te zetelen, hetgeen zij gemotiveerd weigerden. Het parket van Dendermonde dagvaardde tot dusver drie personen. Hun zaken worden dinsdag behandeld. Hetzelfde parket heeft ook reeds een vierde dagvaarding aangekondigd.

In andere arrondissementen - vooral in de kantons Halle en Meise - kreeg tot dusver reeds een 40-tal personen een signaal van de politionele of gerechtelijke overheid. De meesten kregen een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro voorgelegd of werden door de politie verhoord. Het aanbod tot minnelijke schikking werd steevast afgewezen. Minstens drie personen kregen volgens de werkgroep B-H-V van de vrederechter te horen dat hun bezwaren als wettige reden aanvaard werden.