Dinsdag is in Bagdad het proces van start gegaan tegen voormalige verantwoordelijken van het regime van Saddam Hoessein. Saddam Husseins neef Ali Hassan al-Majid, bijgenaamd Ali Chemicali, en veertien andere voormalige overheidsfunctionarissen staan terecht wegens misdaden tegen de menselijkheid. Het is al het derde proces tegen het regime-Saddam.
Zij moeten zich verantwoorden voor de brute wijze waarop zij een sjiitische opstand hebben neergeslagen die uitbrak nadat het Amerikaanse leger Saddams troepen uit Koeweit had gejaagd in de Golfoorlog van 1991. Zij kunnen voor deze misdaden tot de doodstraf worden veroordeeld.

Chemical Ali

De belangrijkste beschuldigde is de neef van Saddam Hoessein, Ali Hassan al-Majid, beter bekend als 'Chemical Ali', omdat hij in het noorden van Irak chemische wapens inzette tegen de Koerden.

Saddams nederlaag werd door de Koerden in het noorden en de sjiieten in het zuiden van Irak aangegrepen om veertien van de achttien Iraakse provincies te veroveren. In het noorden creëerden de Amerikanen een veilige haven voor de Koerden, maar in het zuiden vielen de sjiitische opstandelingen ten prooi aan de troepen van Saddam, die tienduizenden van hen over de kling joegen.

Doodstraf

Saddam en drie hoge functionarissen van zijn regime werden opgehangen na schuldig te zijn bevonden aan de moord op 148 sjiieten uit Dujail in 1982, waarover het eerste proces werd gehouden. De tweede zaak betrof de moord op meer dan honderdduizend Koerden bij een gifgasaanval op het Koerdische dorp Anfal in de jaren ’80. Al-Majid, die aan zijn hoofdrol bij deze massamoord zijn bijnaam overhield, werd bij dat proces ter dood veroordeeld. Zolang zijn beroep daartegen loopt moet hij ook in de nieuwe zaak terechtstaan. Hetzelfde geldt voor twee andere verdachten die bij het Anfal-proces ter dood werden veroordeeld, voormalig minister van defensie sultan Hashim Ahmad al-Tai en plaatsvervangend hoofd operaties van het Iraakse leger Hussein Rashid Mohammed. Onder de andere verdachten is Saddams voormalige secretaris en vertrouweling Abed Hameed Hmoud.

Het college van rechters wordt bij de behandeling van de nieuwe zaak voor het Hoge Tribunaal voorgezeten door Mohammed Oreibi al-Khalifa, die ook het Anfal-proces leidde. Hoofdaanklager is Mahdi Abdul-Amir.