De Vlaamse regering moet de komende drie jaar telkens 200 miljoen euro extra investeren in onderzoek & ontwikkeling (O&O). Zo niet, zal ze er niet in slagen tegen 2010 alsnog haar engagement na te komen om een procent van het BBP aan O&O te besteden.
Dat schrijft De Tijd dinsdag. De krant citeert een advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) aan Vlaams minister van Economie en Innovatie Fientje Moerman (Open VLD).

Dit jaar bedraagt de Vlaamse begroting voor wetenschap en innovatie 741 miljoen euro. Voor het eerst in jaren vallen de Vlaamse overheidskredieten voor O&O terug tot 0,68 procent van het BBP.

Vlaanderen heeft nochtans de Lissabondoelstellingen onderschreven. Die zeggen dat de overheid 1 procent van het BBP in O&O moet pompen. Hoe beter de conjunctuur, hoe meer O&O-inspanningen nodig zijn om de norm van 1 procent te halen.