VMMa verheugd over signaal EU-Commissie
Foto: bdw
BRUSSEL - De Europese Commissie heeft een duidelijk signaal gegeven dat overcompensatie van de VRT altijd moet vermeden worden en dat de subsidies voor de VRT niet langer tot oneerlijke concurrentie mogen leiden. Dat kan ons alleen maar verheugen, zegt de Vlaamse Mediamaatschappij (VMMa), de moederholding boven VTM, KANAALTWEE, JIM en Q-Music.
In 2004 diende de VMMa bij Europa een klacht in over de overfinanciering van de openbare omroep. De commerciële omroepen dringen al lang aan op een eerlijke concurrentie tussen hen en de openbare omroep.

,,De Europese Commissie bevestigt nu dat de subsidiëring van de VRT indruist tegen de EU-regels over staatssteun. Aangezien aan de autoriteiten ook concreet toezicht en opvolging wordt gevraagd, kan dit alleen maar bijdragen tot het evenwichtig medialandschap waarvoor wij ijveren'', reageert de VMMa vrijdagmiddag.

In haar voorlopig rapport over de VRT, dat donderdag bekendraakte, wijst de Commissie er op dat in 2005 en 2006 al enkele wijzigingen in het juridisch kader van de VRT zijn doorgevoerd. Die veranderingen gaan in de goede richting, maar de Commissie meent dat er meer nodig is. Daarom vraagt Europa nog meer uitleg, zowel wat de definitie van de publieke omroepopdracht als toezicht en controle betreft.

Bezorgdheden

De VRT is ervan overtuigd dat de nieuwe beheersovereenkomst de bezorgdheden van de Europese Commissie ten aanzien van de financiering van de openbare omroep zal wegnemen.

De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren verscheidene maatregelen genomen voor een betere transparantie van de inkomsten van de VRT en diens publieke opdrachten, reageerde Vlaams minister van Media Geert Bourgeois donderdagmiddag.