BRUSSEL - Naar aanleiding van de nationale feestdag hebben actievoerders van Jong N-VA vrijdagochtend op een aantal plaatsen in het land op standbeelden van vroegere vorsten een affiche geplakt met daarop de tekst "inpakken en wegwezen - voor meer democratie". Dat was het geval in Leuven, Oostende, Brussel, Antwerpen en Mechelen.
In een mededeling eist de jongerenpartij de volledige afschaffing van de monarchie omdat het "een ondemocratisch instituut" is. Er kan volgens Jong N-VA immers niet aanvaard worden dat een familie via erfopvolging politieke macht toebedeeld krijgt. De monarchie heeft in ons land bovendien haar macht steeds gebruikt tegen emancipatorische bewegingen zoals de Vlaamse, de sociale en ethische ontvoogding.

In een eerste fase pleit Jong N-VA voor het Zweedse model waar de functie van de monarchie beperkt is tot een louter ceremoniële, protocollaire rol. Alle grondwetsartikels die de koning politieke macht geven moeten worden herzien, meent Jong N-VA. Het gaat onder meer om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de koning, de bevoegdheid tot benoemen en ontslaan van ministers, het bevel over de krijgsmacht, uitroepen van de staat van oorlog of de ondertekening van wetten en besluiten.