BRUSSEL - Gisteren is de Europese ozonwaarschuwingsdrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht in België slechts op één plaats overschreden. In het meetstation van Walshouten, bij Landen, werd om 17 uur een waarde gemeten van 181 microgram/m3, zo meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) vrijdag. Vanaf overschrijding van deze drempel moet de bevolking geïnformeerd worden.
De hoogste waarde in Brussel was 149 microgram/m3 in Ukkel, in Wallonië bedroeg die 175 microgram/m3 in Corroy-le-Grand. De Europe alarmdrempel van 240 microgram/m3 werd nergens overschreden.

Vrijdag wordt het opnieuw warm en zonnig. Volgens Ircel bestaat de kans dat dan de waarschuwingsdrempel ook overschreden wordt, omdat "door een zwakke wind de luchtverontreiniging zich in de omgevingslucht zal opstapelen".

Ook zaterdag gelden gelijkaardige weersomstandigheden, met weinig wind. Dan worden overschrijdingen van de waarschuwingsdrempel verwacht, vooral in het noorden en in het oosten van het land. Zondag worden in principe geen overschrijdingen meer verwacht.

Met de enige overschrijding van donderdag werden er duidelijk minder hoge ozonconcentraties gemeten in de lucht dan de dagen daarvoor. Woensdag werd de waarschuwingsdrempel op 29 van de 35 Belgische meetplaatsen overschreden, dinsdag op negentien meetplaatsen.