WASHINGTON - Een federaal rechter in Californië heeft donderdag een klacht geldig verklaard van Amerikaanse burgers tegen het telefoonbedrijf ATT. De eisers nemen het niet dat het bedrijf heeft deelgenomen aan het overheidsprogramma van buitenwettelijke afluisterpraktijken.
Het Witte Huis had gevraagd de eis niet ontvankelijk te verklaren en riep daarvoor het "staatsgeheim" in.

Rechter Vaughn Walker van Santa Clara ging daar in zijn uitspraak niet op in: "De eerste stap om na te gaan of een stuk informatie 'staatsgeheim' is, bestaat er in, na te gaan of de info daadwerkelijk 'geheim' is", luidde het. "De regering heeft publiekelijk het bestaan van een 'afluisterprogramma van terroristen' erkend, waarvan zij zegt dat het volkomen legaal is. Men kan zich niet voorstellen dat dit programma wordt uitgevoerd zonder een akkoord en samenwerking met de telefoniebedrijven".

De rechter wees voorts op de belangrijke plaats die ATT op de telecommarkt bezet en op zijn "(voor)geschiedenis van samenwerking met de regering".

De klacht werd in februari door enkele burgers ingediend. Zij vinden dat ATT de privacy van haar cliënteel heeft geschonden door met de NSA, het agentschap belast met elektronische informatiegaring, samen te werken. In mei had het Witte Huis de rechter gevraagd, de klacht onontvankelijk te verklaren