BRUSSEL - De Vlaamse regering heeft het besluit rond het kooprecht van de zittende sociale huurder goedgekeurd. Dat geeft sociale huurders onder bepaalde voorwaarden de kans hun sociale huurwoning te kopen. Dat meldt de Vlaamse minister van Wonen, Marino Keulen.
Met het besluit komt Keulen tegemoet aan de vraag van een groep sociale huurders die wensen te kopen. Essentieel punt van het besluit is dat zittende huurders de kans krijgen hun sociale huurwoning te kopen op voorwaarde dat de woning minimaal 15 jaar oud is, de huurder minimaal vijf jaar heeft gehuurd en het geen appartement betreft.

Volgens Keulen concretiseert de Vlaamse overheid hierdoor ook haar ambitie om zoveel mogelijk mensen eigenaar van hun woning te maken.

De praktische regeling van het besluit zit vervat in het bredere Overdrachtenbesluit. Dat regelt onder andere ook de verkoop van sociale koopwoningen en sociale kavels.