SACRAMENTO - Een dag nadat president George Bush zijn veto uitsprak over uitbreiding van de federale financiering van embryonaal stamcelonderzoek heeft gouverneur Arnold Schwarzenegger van Californië donderdag een lening van 150 miljoen dollar verstrekt aan het stamcelinstituut in zijn staat.
. Californië kan het zich gewoon niet veroorloven te blijven wachten tot de financiering van het stamcelonderzoek eindelijk rond is, zei Schwarzenegger, die als Republikein afstand probeert te nemen van de weinig populaire president om zijn eigen kansen op herverkiezing in het najaar niet in gevaar te brengen.

Schwarzenegger maakte zich in 2004 sterk voor een initiatief waarin de kiezers akkoord gingen met de oprichting van het instituut, dat in de komende tien jaar de beschikking zou krijgen over drie miljard dollar onderzoeksgeld. Maar anti-abortus- en anti-belastinggroepen spanden rechtszaken aan omdat het instituut niet zou stroken met de grondwet.

Een rechter bepaalde in april dat het instituut een legitieme staatsinstelling was, maar doordat de tegenstanders in beroep gingen werd de financiering weer tot minstens volgend jaar uitgesteld. Met het door Schwarzenegger beschikbaar gestelde krediet kan het instituut ondertussen aan de slag gaan.

Ook in Illinois heeft de gouverneur, de Democraat Rod Blagojevich, ondanks herhaalde bezwaren van het Congres in de staat, vijf miljoen dollar uit het staatsbudget beschikbaar gesteld voor stamcelonderzoek. Blagojevich had het Congres dit voorjaar voorgesteld in de komende vijf jaar voor zulk onderzoek honderd miljoen dollar uit te trekken.