BRUSSEL - Dirk Holemans, de nieuwe politiek secretaris van Agalev, is 38 jaar en zetelt sinds 1999 in het Vlaams Parlement. Holemans was tussen 1995 en '98 politiek secretaris van Agalev-Gent. Hij is ook gemeenteraadslid in Gent.
Holemans, een ingenieur scheikunde en landbouwindustrieën uit Drongen die ook filosofie studeerde, is een gewezen onderzoeker aan de universiteit van Gent en Antwerpen en docent aan de Technische Universiteit van het Nederlandse Delft.

Holemans kreeg bekendheid door zijn verzet tegen de ondergrondse Belfort-parking in Gent, die er na een volksraadpleging niet kwam. Ook in het Vlaams Parlement ontpopte Holemans zich als een mobiliteitsexpert.

Hij legde er zich ook toe op domeinen als democratie en referenda. Zo diende hij voorstellen in voor een democratischer lokaal bestuur en was hij de initiatiefnemer van een voorstel van decreet dat in Vlaanderen volksraadplegingen moest mogelijk maken.

Dat decreet werd opgeborgen na kritiek van de Raad van State, maar mogelijk wordt Holemans' wens toch werkelijkheid. Formateur Guy Verhofstadt denkt er immers aan gewestelijke volksraaplegingen inzake regionale bevoegdheden mogelijk te maken.

Holemans diende in het Vlaams Parlement ook een voorstel van decreet in om "klokkenluiders", ambtenaren die mistoestanden in hun dienst naar buiten brengen, beter te beschermen. Holemans was in het Vlaams Parlement ook één van de gangmakers achter de oprichting van het "Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek".

Holemans heeft het boek "Ecologie en burgerschap. Pleidooi voor een nieuwe levensstijl" op zijn naam. Samen met de vele opiniestukken die hij schrijft, levert dat Holemans het imago van intellectueel en één van de groene ideologen op.