BRUSSEL - Gezien het zondag zonnig weer wordt met temperaturen oplopend tot 30 graden, is de kans heel groot dat de Europese ozondrempel overschreden zal worden, zo heeft de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) zaterdag gewaarschuwd.
Zaterdag worden over het hele land verhoogde ozonconcentraties in de lucht verwacht, maar zou de drempelwaarde van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht evenwel niet overschreden worden.

Bij een overschrijding van deze drempel moet de bevolking geïnformeerd worden. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, mensen met ademhalingsproblemen, enz.), doen dan best geen ongewonen lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 20 uur. Iedereen wordt overigens aangeraden in deze tijdsspanne langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden.

Maandag worden lagere temperaturen, regen en mogelijk onweders en bijgevolg geen ozonoverschrijdingen verwacht.