GENT - Het Agalev-congres betekent het afscheid van de politieke generatie van Jos Geysels, Mieke Vogels, Vera Dua en Magda Aelvoet. Op het congres, dat onder leiding stond van Jos Stassen, fractieleider in het Vlaams Parlement, werd beslist dat een naamswijziging van de partij zal worden onderzocht.
De dag begon met een scherpe analyse van de verkiezingsuitslag door Dirk Geldof. Volgens hem was die te slap, niet afgestemd op de toegenomen mediatisering, was Agalev niet meer de partij die als eerste de jongeren aansprak en heeft de stunt met bijna allemaal vrouwelijke lijsttrekkers niet geholpen. Volgens hem moet Agalev in simpele boodschappen die aansluiten bij het dagelijkse leven aangeven waar de partij voor staat.

Het congres keurde een resolutie goed die de partij sterker moet maken. Zo moet de partij meer worden uitgebouwd als vrijwilligersorganisatie, dialogeren met mensen uit alle lagen van de bevolking en aantrekkelijk zijn voor alle generaties. De contacten met de bevriende organisaties (de milieu-, vredes- en derdewereldbewegingen) moeten hernieuwd worden en de contacten met het maatschappelijk middenveld in het algemeen versterkt.

Om Agalev beter in beeld te brengen, pleitte het congres voor een toegankelijk verwoord project dat wordt opgehangen aan concrete en tastbare voorstellen. Een goedgekeurd amendement bepaalt dat er sneller en beter gecoördineerd moet worden gecommuniceerd.

Het congres floot de congresresolutie over de unieke plaats van groen in het partijpolitieke landschap terug wegens te gezwollen. In de plaats kwam een veel concretere nieuwe resolutie die bepaalt dat Agalev een antwoord wil bieden op de grote uitdagingen, zoals jobs, gezondheid of een beter milieu. "Dat antwoord moet wervend, eigentijds en realistisch zijn".

Zo moet Agalev van het congres meer dan vroeger duidelijk maken dat groene politiek vele tienduizenden jobs kan opleveren voor laag- en hooggeschoolden door lastenverlaging, arbeidsherverdeling en te kiezen voor duurzame sectoren. Agalev wil haar programma niet opleggen, maar samen met de bevolking uitvoeren, zo luidt het.

De nieuwe politieke en partijsecretaris kregen van het congres de opdracht mee om maximale inspanningen te doen om contacten met nieuwe en toekomstige leden te leggen, het debat over het groene project te stimuleren (met een onderscheid tussen doel en middelen en tussen hoofd- en bijzaken) en tegen het najaarscongres een nota over strategie, communicatie en partijwerking voor te bereiden.

Die laatste nota moet, "zonder enig taboe", een analyse bevatten van de structuur en cultuur van Agalev, de zwakke en sterke punten aangeven en voorstellen doen over hoe bepaalde zaken kunnen gewijzigd worden.