BRUSSEL - Veertien Iraanse asielzoekers die sinds 6 juni in hongerstaking waren in de Miniemenkerk in Brussel, hebben zaterdagochtend beslist hun actie stop te zetten. Dat gebeurde nadat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen besliste om hun dossier opnieuw te onderzoeken, zo heeft Azadeh Banaï, woordvoerster van het comité dat de hongerstakers steunde, aan Belga bevestigd.
Vrijdag waren er onderhandelingen tussen het CIRE (Coordination et Initiative pour Refugiés et Etrangers), het OCIV (Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen) en de advocaten van de asielzoekers enerzijds en de vertegenwoordigers van het Vluchtelingencommissariaat anderzijds. De onderhandelingen vonden plaats in het kader van de manifestatie die vrijdag werd georganiseerd om de actie van de hongerstakers, onder wie ook twee solidaire Belgen, te ondersteunen. Beide partijen kwamen tot een akkoord.

"Het Commissariaat heeft beloofd de asielaanvragen ontvankelijk te verklaren, waardoor een onderzoek naar de grond van de zaak mogelijk wordt", zo verklaarde Alexandre Bahrami, de advocaat van enkele Iraanse asielzoekers.

"Wij beschouwen deze beslissing als een overwinning", aldus Banaï. "De overheid neemt eindelijk haar verantwoordelijkheid op. Wij moeten er nu op toezien dat de procedures gerespecteerd worden en dat alles zo gunstig mogelijk verloopt", voegde de advocaat er nog aan toe.

De zestien hongerstakers zijn erg verzwakt, maar hun gezondheid is niet in gevaar. De 14 Iraanse asielzoekers begonnen op 6 juni samen met de twee Belgen aan een hongerstaking in de Miniemenkerk, nadat de Belgische autoriteiten hun asielaanvraag hadden geweigerd.