GENT - Dirk Holemans wordt de nieuwe politiek secretaris van Agalev. Dat heeft het partijcongres zaterdag in Gent beslist. Johan Hamels werd verkozen tot nieuwe partijsecretaris. Agalev besliste eerder op het congres er principieel voor te kieizen om als onafhankelijke partij aan de Vlaamse en Europese verkiezingen van 2004 deel te nemen.
Maar vormen van samenwerking met andere progressieve democratische partijen wordt niet uitgesloten. Daar wordt evenwel pas later op een congres over beslist. Een 1.000-tal leden discussieerden op het congres tijdens de voormiddag over de richting die de partij uit moet na de zware verkiezingsnederlaag op 18 mei. Later op de dag wordt over een nieuwe politieke en partijsecretaris gestemd.

Het congres boog zich over vijf resoluties, waarvan die over de toekomstige strategie veruit de meeste discussie uitlokte. Uiteindelijk bleek dat er over een eventueel kartel met SP.A-Spirit nog geen definitieve uitspraak werd gedaan. Agalev wil principieel wel een onafhankelijke koers varen, maar over samenwerking met andere progressieve partijen wordt pas later beslist.

Europarlementslid Jan D'Haene verwoordde het als volgt: Agalev moet alleen verder gaan daar waar het haalbaar is en in een progressief kartel stappen waar het noodzakelijk is. Agalev moet bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in juni 2004 immers zeven verkozenen halen om een fractie te kunnen vormen.

Vanuit de zaal kwamen er oproepen tot "onthaasting" en de vraag om de beslissing over een kartel pas later te nemen. Anderen riepen dan weer op tot een verbod op een kartel, behalve in Brussel. Namens Agalev-Limburg zei Flor Orij dat Limburg geen homogeen blok vormt dat voorstander is van een kartel met SP.A-Spirit. Aftredend staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans was akkoord met de stelling van Jong Agalev dat Agalev minder wol en meer schaap moet worden, "maar geen schaap om in de kudde te lopen of geschoren te worden".
Uiteindelijk veranderde er niet veel aan de ontwerpresolutie. Het congres besliste dat er nood blijft aan een sterke onafhankelijke en zelfstandige groene politieke partij, maar over eventuele samenwerking met andere partijen wordt pas later beslist. De passage in de ontwerpresolutie over eventuele samenwerkingsformules met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd geschrapt.