PORTO CARRAS - Federaal minister Annemie Neyts (VLD) heeft goede hoop dat de EU-ministers van Landbouw woensdag een akkoord bereiken over een ambitieuze landbouwhervorming. Er blijven wel nog een paar problemen. Zo eist België een kleinere daling van de interventieprijs voor boter.
Neyts stelt dat een paar partijen nog een stapje naar elkaar moeten zetten, om het akkoord rond te krijgen. Ze bedoelt dat de Europese Commissie niet te hard van stapel moet lopen en dat Frankrijk niet te veel moet remmen.

Concreet liggen volgens de Belgische woordvoerster op de landbouwraad nog vier problemen op tafel. Drie daarvan gaan over de prijsniveaus: boter, poeder van afgeroomde melk en granen. De Commissie wil de prijsniveaus te veel drukken. De Commissie acht de verschillen tussen de Europese prijzen en de prijzen op de wereldmarkt te groot.

Het vierde probleem heeft te maken met de ontkoppeling, het loskoppelen van de subsidies van de productie, om ze te linken met andere prioriteiten. Nu zou er 50 tot 75 procent ontkoppeld worden, afhankelijk van het product. Die percentages zullen nog wel blijven bediscussieerd worden.

Voor België is vooral de prijsverlaging voor boter een bittere pil om slikken. Volgens Neyts heeft ons land -de bevoegde gewesten Vlaanderen en Wallonië- al belangrijke inspanningen gedaan, onder meer naar ontkoppeling toe. Een toegift van eurocommissaris voor Landbouw Franz Fischler zou welkom zijn.

Voor Neyts is een akkoord een belangrijke doelstelling. Het moet de WTO-onderhandelingen in Cancun in september kans op slagen geven. Wereldwijd is de druk op het EU-landbouwbeleid zo groot, dat zonder grondige hervorming de 'Doha-ontwikkelingsronde' van de Wereldhandelsorganisatie zeker en vast mislukt.