Vandenbroucke nuanceert verschil officiële en vrije scholen
Het verschil tussen de onderwijsnetten is volgens Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) nagenoeg onbestaande. Tenminste als er reking wordt gehouden met het soort scholen en de achtergrond van de leerlingen. Hij reageert hiermee op het onderzoek van de Oeso waar MR-senator Alain Destexhe de hand kon opleggen.
Uit dat onderzoek zou blijken dat vrije scholen op PISA-resultaten beter scoren dan officiële.

Volgens Vandenbroucke moeten de zaken genuanceerder voorgesteld worden. ‘De PISA-onderzoeken zijn niet het geschikte instrument om op een internationaal vergelijkbare basis verschillen in leerresultaten tussen de onderwijsnetten te meten’, zegt Vandenbroucke. ‘In vele landen betekent het onderscheid tussen vrije en officiële scholen iets helemaal anders dan in ons land.’

Vandenbroucke heeft nog meer kritiek. ‘Verschillen in de gemiddelde scores van leerlingen van een net zeggen weinig over de scores van scholen in dat net, eenvoudigweg omdat er binnen elke groep zeer grote verschillen tussen de scholen bestaan. Heel veel officiële scholen halen veel betere scores dan veel vrij scholen.’

De ruwe scores en de verschillen ertussen kunnen volgens Vandenbroucke ook het gevolg zijn van andere factoren zoals het verschil in onderwijsaanbod. 'In het vrij onderwijs zitten meer ASO scholen dan in het officieel onderwijs, waar ook veel TSO en BSO scholen zijn. Om geen appelen met peren te vergelijken moet men eerst het effect van die factoren neutraliseren'.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in