'Glas wijn voor zwangere vrouw mag'
Foto: rr
BRUSSEL - Zwangere vrouwen mogen best kleine hoeveelheden alcohol drinken. Met die stelling gaat het eerbiedwaardige Britse Koninklijk College van Gynaecologen in tegen de gebruikelijke these dat zelfs een of twee glazen wijn enkele malen per week bij de baby kunnen leiden tot leermoeilijkheden en gedragsproblemen, weet de Sunday Times.

Er zijn geen bewijzen dat kleine hoeveelheden alcohol tijdens de zwangerschap, dat wil zeggen een of twee eenheden een of twee keer per week, de vrucht schade berokkenen, aldus het College. De gynaecologen beklemtonen wel dat het enkel om kleine hoeveelheden alcohol gaat: moeders die tijdens de zwangerschap veel drinken kunnen hun kleine het Foetale Alcohol Syndroom (FAS) meegeven.

Maar ondanks dat voorbehoud is de uitspraak van het College, hoe populair ongetwijfeld ook bij de 61 procent van de Britse moeders in spé die toch zo nu en dan wel eens een glas drinken, in medische kringen slecht gevallen. Andere artsen wijzen erop dat niet kan worden vastgelegd wat de veilige drempel is voor de hoeveelheid alcohol die kan worden genuttigd voordat het FAS optreedt.

De tegenstanders verwijzen naar de resultaten van het onderzoek dat psychologieprofessor Peter Hepper eind vorig jaar deed en waaruit bleek dat zelfs één glas wijn baby’s in de baarmoeder doet opspringen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig