BRUSSEL - De partijraad van de Volksunie heeft zaterdag beslist pas een eindoordeel te vellen over het Lambermont-akkoord als het luik-Brussel is ingevuld. De raad volgt daarmee een eerdere beslissing van het partijbestuur.
Partijvoorzitter Fons Borginon kleeft geen timing op die invulling en verklaarde niet gehaast te zijn. De beslissing over het uitstel werd quasi unaniem genomen. Op de partijraad werd een stand van zaken gegeven van het Lambermont-dossier, waarna er uitgebreid over werd gediscussieerd. Maar een eindevaluatie komt er pas als er een regeling is voor Brussel. Eens dat gebeurd is, wordt een nieuwe partijraad bijeengeroepen.

Volgens Borginon moet het Brussels luik 'voldoende ingevuld' zijn en is er een 'afdoende antwoord' nodig op het geheel van de bekommernissen. 'We willen een globaal pakket', zo verklaarde de VU-voorzitter.

Volgens hem zijn er drie aspecten: de afspraken die in het Brussels regeerakkoord werden gemaakt, de politieraden en de gegarandeerde vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen op lokaal (gemeentelijk) vlak.

Maar de VU-voorzitter wilde zich zaterdag niet laten vastpinnen op één oplossing voor die gegarandeerde vertegenwoordiging. Borginon zei niet dat de VU minimaal één of meer Vlaamse schepenen in de Brusselse gemeenten eist.

'Die vraag leeft zeer sterk. Ik weet wat haalbaar is en wat niet. De uiteindelijke piste moet uit de onderhandelingen komen', zo luidde het. Volgens Borginon moet er bij de overheveling van de gemeente- en provinciewet voor gezorgd worden dat de impact ervan "op een correcte manier wordt georganiseerd'.
  • Dossier Lambermont
  • U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

    Lees gratis ›

    Geen betaalgegevens nodig