BRUSSEL - Luk Van Nieuwenhuysen wordt ondervoorzitter van het Vlaams Blok ter vervanging van Roeland Raes. Dat heeft de partijraad van het Blok zaterdagmorgen beslist. De raad duidde ook een nieuw partijbestuur aan dat in functie blijft tot na de verkiezingen van 2004.
Van Nieuwenhuysen, die in het Vlaams Parlement zetelt, was reeds voorzitter van de partijraad. Hij wordt nu ook ondervoorzitter van het Vlaams Blok. In februari had de partijraad Frank Vanhecke herverkozen als partijvoorzitter.

In het nieuwe partijbestuur zit met het jonge Limburgse kamerlid Bert Schoofs een nieuwkomer. Hij wordt belast met de herwerking en modernisering van de partijstatuten, aldus het Blok.

Philippe Claes, gewezen voorzitter van de Vlaams Blok-jongeren, wordt hoofdredacteur van het partijblad. Hij neemt daarmee de taak over van Joris Van Hauthem, die woordvoerder blijft van de partij.

Het nieuwe partijbestuur bestaat uit 14 leden, terwijl de statuten maximum 15 leden voorzien. In de loop van de volgende maanden zal eventueel het vijftiende mandaat worden ingevuld, aldus het Blok.