BRUSSEL - Minister van Justitie Laurette Onkelinx wil vanaf september aan elk jeugdparket een criminoloog toevoegen. Die moet mee de strijd helpen aanbinden tegen problematisch spijbelgedrag. De PS-minister antwoordde dat in de kamercommissie Justitie aan Claude Marinower (VLD).
Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke kondigde vorige maand een plan aan om spijbelgedrag aan te pakken. Eén van de onderdelen van dat plan is dat de minister wil dat parketten de ouders van hardnekkige spijbelaars effectief vervolgen. De instrumenten daarvoor zijn voorhanden, alleen worden de straffen niet uitgevoerd. De minister zei toen overleg te willen met Onkelinx zodat de parketten werk zouden maken van de dossiers.

Vandaag wilde Marinower van Onkelinx weten of ze op dezelfde golflengte zit als Vandenbroucke. Ze kondigde aan dat ze, in navolging van het parket van Brussel, vanaf september aan elk jeugdparket een criminoloog wil toevoegen. Hij zal ,,belast zijn met het toezicht op problematische situaties. De criminoloog roept de minderjarige en zijn ouders op om naar het parket te komen om ze op de schoolplicht te wijzen’’, aldus Onkelinx.

Uit cijfers van 2004-2005 blijkt dat 2.507 leerlingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en 570 leerlingen in het voltijds buitengewoon secundair onderwijs meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig waren. Dat zijn respectievelijk 0,6 en 3,3 procent van het totaal aantal leerlingen. In het deeltijds onderwijs waren 1.360 (21,3 procent) van de ingeschreven leerlingen meer dan 20 halve dagen ongewettigd afwezig.

Marinower noemt de federale aanpak een stap in de goede richting. Het aanwerven van een criminoloog alleen zal echter niet volstaan. ,,Men heeft een stok achter de deur en men moet deze stok gebruiken. Een gevangenisstraf lijkt mij te ver. Men moet eerder werken met alternatieve straffen, zoals verplicht meewerken in de time-outprojecten. Dan zal men wel beseffen hoe nefast spijbelen is voor de toekomst van het kind’’, aldus Marinower.